HMSK00031U MIN, Afskyens politik: fra aversion til dehumanisering (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Politics Of Disgust: From Aversion To Dehumanization

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007- ordning eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på KA-niveau i Minoritetsstudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Op igennem historien har minoriteter et utal af gange været genstand for afsky. Hitler sammenlignede jøderne med rotter, tutsierne blev under folkedrabet i Rwanda fremstillet som kakerlakker, og længe efter slaveriet var afskaffet i de amerikanske sydstater blev det betragtet som ulækkert at sidde ved siden af afrikansk-amerikanere.

Afsky er en kompleks størrelse, fordi den både kan være en fordomsfuld attitude og en reel kropslig følelse. De seneste år er forskningen om afsky boomet. Forskere fra mange forskellige discipliner har sat sig for at forstå, hvad afskyens fysiologiske, sociale og politiske betydning er. Indenfor psykologien undersøger man f.eks. sammenhængen imellem basal afsky for madvarer og social fordomsfuld afsky. Indenfor filosofi diskuterer man, om vi skal tage vores afsky i betragtning, når vi beslutter os for, hvad der er rigtigt og forkert.

På kurset ser vi både på teoretiske forsøg på at definere, hvad afsky er, og på konkrete nutidige og historiske eksempler på, hvordan afsky bliver brugt til at stigmatisere og dehumanisere minoriteter. Vi kommer også omkring forskning i andre negative emotioner som f.eks. had og foragt, og mere principelle diskussioner om hvad emotion og affekt er. Kursuslitteraturen består af historiske og moderne tekster om afsky og andre lignende emotioner fra mange forskellige discipliner (psykologi, filosofi, historie, hjerneforskning, antropologi mfl.)

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-ordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E) 

KA 2008-ordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Kompendium til salg hos PubliKom. Kursusplan vil være at finde på Absalon. Kursuslitteraturen består af historiske og moderne tekster om afsky og andre lignende emotioner fra mange forskellige discipliner (psykologi, filosofi, historie, hjerneforskning, antropologi mfl.).

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse