HMSK00011U MIN, Identitet, diskurs- og emotionsanalyse (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Narrative, discourse and emotions - analysing collective indentities

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Kursusindhold

På dette kursus beskæftiger vi os med kollektiv identitetsdannelse som den foregår i nationer, regioner og andre (eksempelvis transnationale) grupper. Vi har særligt fokus på magtrelationer, herunder minoriserings-majoriseringsstrategier. Kursets formål er at give deltagerne et solidt teoretisk og på øvelser baseret praktisk fundament inden for en række metodiske tilgange, som ofte tages i anvendelse til analyse af kollektiv identitet: narrativ analyse, diskursanalyse og emotionsanalyse.

Kurset inddrager tekst, film, billeder, evt. interview. Vi forventer, at deltagerne tidligt i forløbet bidrager med egne analyser, som evt. siden kan danne basis for eksamensopgaver.

Målbeskrivelser

BA-studieordningen 2007

Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)

Særligt studeret emne B (Fagelementkode HMSB10051E)

KA-studieordningen 2008

Minoriteter indenfor det centrale fag (tilvalg/valgfag, meritfag) (fagelementkode HMSK03131E)

Emnekursus A (tilvalg) (fagelementkode HMSK03111E)

Emnekursus B (tilvalg) (fagelementkode HMSK03121E)

 

Holdundervisning ved forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet