HMSB10011U MIN, Minoritetsforskningens teorier (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Theories of Minority Research

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på Minoritetsstudier 2007 eller

KA tilvalg 2008-studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier
Kursusindhold

Forløbet har til formål at give den studerende kendskab til centrale teorier med relevans for minoritetsforhold, samt en teoretisk baseret forståelse af problemstillinger og indfaldsvinkler til udforskningen af minoriteters vilkår. Teorierne behandler minoritetsproblematikker tværfagligt ud fra forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske indfaldsvinkler (religionsvidenskab, antropologi, historie, idéhistorie, filosofi, politologi, sociologi og psykologi). Igennem teorierne skal den studerende opnå viden om minoritetsdefinitioner og -kategorier, nationalisme- og racismeteorier, migrations- og identitetsdannelsesprocesser, integration, konflikt og rettigheder. Teorierne belyses med eksempler fra minoritetsforhold verden over, aktuelt og historisk

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier (fagelementkode HMSB10011E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)

Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium

Forelæsninger, tekstanalyse og diskussion
KA studerende kan tage kurset efter aftale med underviser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse