HMØK03692U MØK, Medier i Mellemøsten (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Media in the Middle East

Uddannelse

KA i Mellemøstens sprog og samfund, 2008

Kursusindhold

Historisk har de mellemøstlige stater haft et stærkt monopol på både presse, radio og tv, som samtidig har været et forsøg på at monopolisere en model for en moderne national identitet. Det er bl.a. denne model, som en ny arabisk/muslimsk offentlighed igennem brugen af digitale/nye medier som fx satellit-tv, mobiltelefoni, internet og sociale medier udfordrer. Der er tale om medier, som ikke længere kun er statens talerør, men afspejler en global og lokal kompleksitet, hvor traditionelle kulturelle, politiske og religiøse identiteter forhandles. Udover en generel introduktion til mellemøstlige mediers historiske udvikling, vil der på kurset blive belyst centrale og grundlæggende aspekter såsom mediesystemer, mediekonvergens, digitale medier, receptionsanalyse og ikke mindst nye mediers betydning for den regionale udvikling især efter det arabiske forår i 2011.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Medier i mellemøsten (fagelementkode HMØK03691E)
Emnekursus A (fagelementkode HMØK03711E)

Se i Absalon-grupperummet

Bestået BA i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, eller evt. tilsvarende sproglige kompetencer i et af disse sprog, da der i pensum skal opgives mindst 150 sider på det studerede sprog.

KA-studerende der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog tilmelde sig kurset, under forudsætning af at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5