HMØK03651U MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008 eller

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008 eller

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2015.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvag, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge samt Charles Tripp. 2013. The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.
Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 50
 • Forberedelse
 • 315,5
 • Forelæsninger
 • 20
 • Kollokvier
 • 15
 • Projektarbejde
 • 10
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse