HMØK00041U ARAB, Mellemøstlig filmhistorie (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Film History in the Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk,  2007

Mellemøstens sprog og samfund på KA-niveau, 2008

KA-sidefag i Arabisk eller Tyrkisk, 2008

Kursusindhold

Mellemøstens filmproduktion udgør en relevant indgang til studiet af Mellemøstens samfund, både i forhold til sprog, kultur, politik, religion samt populærkultur. På dette kursus vil de studerende blive introduceret til forskellige medie- og samfundsfaglige analyser af, hvad der er på spil i populærfilm. Målet er at få de studerende til at reflektere over, hvordan ’popularitet’ er formet af forskellige traditioner, og særligt at diskutere, hvordan standarder for popularitet rejser på tværs af landegrænser og kulturer. De udvalgte mellemøstlige film, som vi kommer til at studere og se på kurset, er populære ud fra forskellige kriterier. Herunder vil der være film, der lægger sig tæt op ad en vestlig tradition, ligesom der vil være film, der på den ene eller anden måde vender ryggen til stræben efter popularitet for at forfølge andre mål. Formålet med denne del af kurset er at kaste lys over kategorien ’populærfilm’, og hvordan denne udfoldes og formes i en mellemøstlig kontekst. 

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne (fagelementkode HARB10151E)

KA/KA-Sidefag 2008-studieordning:
Emnekursus A (Fagelementkode HMØK03711E)

Se i Absalon-grupperum

Ingen særlige faglige forudsætninger er påkrævet. Men studerende, der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog kun tilmelde sig kurset under forudsætning af, at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5