HKOB00741U KOR, Koreansk sprog 3: Mundtlig kommunikation (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Korean Language 3: Oral Communication

Uddannelse

2010-studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.

Efter kurset kan den studerende oplæse kendte tekster på moderne koreansk korrekt, genfortælle teksten/teksterne på koreansk, føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra kendte tekster og anvende korrekte høflighedsformer

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Koreansk sprog 3 (fagelementkode HKOB00741E)

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse