HKOÆ00661U KOR, Koreansk Propædeutik C: Sinokoreansk (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Korean Propaedeutics C: Sino-korean

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Efter Kurset vil den studerende være i stand til at oversætte en eller flere lette tekster på moderne sino-koreansk hentet inden for pensum, kommentere dele af teksterne grammatisk og beherske 550 almindeligt anvendte hanja.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Koreansk propædeutik C (Fagelementkode HKOB00661E)

Cho Choon-Hak et al. A Korean Reader for Chinese Characters. 2002. University of Hawai’i Press.

Bestået Koreansk Propædeutik B
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse. Hovedvægten lægges på tekstlæsning, herunder indlæring af tegn, oversættelse til dansk og grammatiske øvelser. Men omfatter også skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 286,5
  • Forelæsninger
  • 272,5
  • I alt
  • 559,0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse