HKMK03082U KOMIT Projektorienteret forløb - udvidet

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Academic Internship (non-constituent elective)

Kursusindhold

Faglige mål
- analysere og reflektere over sit projektorienterede forløb
- redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold
- relatere til sit projektorienterede forløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi
- redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet.

Den studerende gennemfører det projektorienterede forløb på mindst 5 måneders fuldtidsarbejde i en privat eller offentlig virksomhed.

Vejledning, ingen undervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 37
  • I alt
  • 37
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse