HKMK03062U  KOMIT Valgfrit emne 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Optional Subject 2

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder

- gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne

- forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg

- formidle en videnskabeligt studeret problemstilling

Ingen undervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 2