HKMB10012U  Valgfrit emne (tilvalg)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Optional Subject

Kursusindhold

Når modulet er gennemført, kan den studerende

- identificere og opstille problemstillinger og gøre dem til genstand for en analyse

- anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for kommunikation og/eller it efter eget valg

- forholde sig bevidst og kritisk til de anvendte teorier og metoder

- formidle en videnskabeligt studeret problemstilling i overensstemmelse med praksis for akademiske fremstillinger

Ingen undervisning. Den studerende finder selv et emne og sørger for at få tilknyttet en vejleder.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0