HKMB00211U  KOMIT Audiovisuel Kommunikation

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Audiovisuel Communication

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål: 
- at redegøre for centrale teorier vedr. it-baserede kommunikationsudtryksformer og genrer
- at gennemføre konkrete analyser af forholdet mellem tekst, billeder og lyd i it-baseret kommunikation
- at karakterisere forskelle og ligheder mellem digitale og andre mediers kommunikationsformer
- at karakterisere forskellige medietypers og kulturformers æstetik i historisk perspektiv

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
The exam will be conducted in english
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 148,75
  • I alt
  • 204,75