HKMB00181U  KOMIT Interaktionsdesign

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interaction Design (constituent)

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål

- referere viden om centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed

- vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende brugsvenlighed

- gennemføre og fortolke en mindre brugsvenlighedsevaluering

- redegøre for hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade.

Forelæsninger + øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 134,5
  • I alt
  • 204,5