HKMB00171U  KOMIT Empiriske Undersøgelsesmetoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Empirical Methodologies

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- karakterisere de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder vedrørende undersøgelser af kommunikation og it

- vurdere og forklare forskellige metoders relevans for et bestemt undersøgelsesformål

- planlægge, gennemføre og formidle en mindre, empirisk undersøgelse vedrørende kommunikation og it

- redegøre for styrker og svagheder ved den gennemførte undersøgelses forløb og resultater.

Forelæsninger + øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5