HKMB00161U  KOMIT Grundlæggende datalogi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Computer Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold
 • Grundlæggende datalogi gennemgår centrale begreber og tilgange inden for programmering. Den studerende lærer at redegøre for og anvende basale datastrukturer og algoritmer, og at programmere løsninger af konkrete problemstillinger. Kurset består af forelæsninger, øvelser og individuelle hjemmeopgaver. I løbet af semestret afleveres obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes før eksamen.
Seminar + øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
The exam will be conducted in english
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Øvelser
 • 70
 • Forberedelse
 • 283,5
 • I alt
 • 409,5