HKMB00151U  KOMIT Grundlæggende Kommunikationsteori

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Communication Theory

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Grundlæggende kommunikationsteori giver en indføring i de vigtigste teorier og modeller om kommunikation mellem mennesker og via it. Kommunikation foregår en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange. Kommunikation kan forstås som transmission, ritual og teknik. Kommunikation foregår i private relationer, i organsationer og på samfundsniveau. Kurset består af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser, der bl.a. løses via online-samarbejder.

Seminar + øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5