HKIK00021U KIN, Kina-emner (Master Class) (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

China Topics (Master Class)

Uddannelse

BA-studieordningen for Asienstudier med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen

KA-studieordningen for Asienstudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Kurset arbejder med forskellige emner inden for Kinastudier, samfundsvidenskabelig hhv. humanistisk teori og metode og vejledning i opgaveskrivning. Hertil kommer kinesisk tekstlæsning og samtale om disse tekster

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Bachelorprojekt Kinastudier (fagelementkode HKIB00771E)

KA 2008-ordning:

Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk)(fagelementkode HKIK03032E)

Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk)(fagelementkode HKIK03012E)

Tekstbaseret emne (fagelementkode HKIK03042E)

Emnekursus A (fagelementkode HKIK03051E)

Forskningsoversigt (fagelementkode HKIK03091E)

Emnekursus B (fagelementkode HKIK03101E)

Speciale (fagelementkode HKIK03112E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Undervisningen består af:
 Gennemgang og diskussion af ikke-kinesisk litteratur om emnerne
 Tekstlæsning om emnerne (moderne; klassisk også muligt)
 Samtale om de læste tekster
Studerende som skriver BA projekter kan deltage
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 275,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Kollokvier
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse