HKIK00011U KIN, Kinaemner - Master Class (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

China Topics -Master Class

Uddannelse
Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen og

KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier
Kursusindhold

Kurset fokuserer på forskellige emner inden for Kinastudier, på samfundsvidenskabelig og humanistisk teori og metode og på vejledning i opgaveskrivning. Hertil kommer kinesisk tekstlæsning og samtale om teksterne.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
BA-projekt (fagelementkode HKIB00771E)  

KA 2008-studieordning: 
Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk) (fagelementkode HKIK03032E)
Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk) (fagelementkode HKIK03012E)
Tekstbaseret emne (fagelementkode HKIK03042E)
Emnekursus A (fagelementkode HKIK03051E)
Forskningsoversigt (fagelementkode HKIK03091E)
Emnekursus B (fagelementkode HKIK03101E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Undervisningen består af:
Gennemgang og diskussion af ikke-kinesisk litteratur om emnerne
Læsning og diskussion af kinesisk litteratur om emnerne (moderne; klassisk også muligt)
Samtale om de læste tekster

Bunkenborg (6 t. x 4 uger); Indhold + tekst
Nielsen (6 t. x 5 uger): Indhold + tekst
Kristensen (6 t. x 5 uger): Indhold + tekst
Wang: Samtale (2 x 14 uger) om tekster
Alle overbygningsstuderende bør deltage i alle elementer i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 276,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Kollokvier
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse