HKIB00711U  KIN, Kinesisk Sprog 3: Mundtlig kommunikation og tekstforståelse (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Chinese Language 3: Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Læsning og oversættelse af tekster på moderne kinesisk, øvelser i forståelse af audiovisuelt materiale på kinesisk og samtale om læste tekster på kinesisk.

Der undervises på 2 hold.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kinesisk sprog 3: Mundtlig kommunikation og tekstforståelse (fagelementkode HKIB00711E)

Kursusplan og litteraturliste publiceres før semesterstart

Kombination af tekstlæsning, samtale om læste tekster samt generel samtale baseret på medieindslag

Mikkel Bunkenborg: Tekstlæsning (14 x 2 timer)
Wang Yukun: Samtale (14 x 4 timer)

Der undervises på 2 hold.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5