HKIB00022U KIN, Daoisme: Kinesisk filosofi, religion, mystik eller …? (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Daoism: Chinese Philosophy, Religion, Mysticism or …?

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen
Kursusindhold

Daoisme (eller taoisme) udgør et vigtigt alternativ eller supplement til konfucianismen i forståelsen af kinesiske traditioner. I vesten har daoismen været omgærdet af mange myter og fortolkninger af såvel lægmand som sinologer. Sidstnævnte har traditionelt skelnet mellem en 'finere' filosofisk daoisme og en religiøs daoisme, som ofte blev affærdiget som overtro. Dette kursus fokuserer på alle aspekter af det, der fremstilles som daoisme i kinesisk historie, begrebet dao, de tidligste fortællinger om Laozi, teksttraditionerne og nye manuskriptfund, daoisme som intellektuel tradition og politisk tænkning, daoisme som organiseret religion, tempel- og klostertraditioner, meditative og gymnastiske øvelser, alkymi, udødelighedskulter, daoismens påvirkninger af litteratur og billedkunst, daoismens fremstilling i vestlige værker (esoteriske såvel som videnskabelige). Formålet med kurset er—udover at nuancere fremstillingerne af forskellige daoistiske traditioner og deres betydninger for kinesisk kultur—at undersøge, hvilken rolle vestlige aktører fra jesuitterne til det 21. århundreders religionshistorikere og andre akademikere har spillet i konstruktionen af denne –isme.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Realia 1: (fagelementkode HKIB00731E)
Realia 2: (fagelementkode HKIB00761E) 
Realia 3: (fagelementkode HKIB00761E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-ordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

 

Oplysninger bliver tilgængelige i Absalon.

Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner + 2 t. ugl. kinesisk tekstlæsning (studerende ved Kinastudier)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 244,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse