HKIB00011U KIN, Kina samfund og politik (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Chinese society and politics

Uddannelse

BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Based on relevant theoretical approaches, the course will look at and discuss the development in the status of the individual, family life, living conditions, work life organization, as well as economic, social and political organization since 1949. Will include reading and discussion of relevant Chinese texts.

Content course: 14 x 3 lessons

Text reading: 14 x 2 lessons

For studerende på 6. semester på dette kursus udbydes der også et kursus i Humanistiske Metoder, se her: http://kurser.ku.dk/course/htor00021u/2015-2016

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Realia 1: (fagelementkode HKIB00731E)
Realia 2: (fagelementkode HKIB00761E) 

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-ordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

 

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde, opgavevejledning
Students with electives may contact Delman before the semester starts if they have questions
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 140
 • Forberedelse
 • 201,5
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse