HKIÆ00031U KIN, Kinesisk Propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Chinese Propaedeutics 1

Uddannelse
Udbydes efter Asienstudier BA 2015-studieordning
Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk Propædeutik 1 (fagelementkode HKIÆ00031E)

Road to Success: Threshold ISBN 978-7-5619-2161-6/​H.08150;
Lower Elementary 1, ISBN 978-7-5619-2162-3/​H.08151;
Lower Elementary 2, ISBN 978-7-5619-2182-1/​H.08171

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 244,5
  • Forelæsninger
  • 168
  • I alt
  • 412,5
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse