HJAK03022U JAP, Emne med Sprogfærdighed: Moderne Sprog (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Language proficiency : Modern language

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier
Kursusindhold

Der læses og oversættes eller resumeres japanske fagtekster samt analyseres og diskuteres teksternes baggrund.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Emne med Sprogfærdighed: Moderne Sprog (fagelementkode HJAK03022E)

Scannede tekster lægges i grupperummet i Absalon

Klasseundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse