HJAÆ00661U JAP, Japansk propædeutik C (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Japanese Propaedeutics C

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Undervisningen i Japansk Propædeutik C arbejder med tekster på mellemniveau (chûkyû).
Der arbejdes især med oversættelse til dansk og grammatisk analyse, men også med opbygning af ord- og tegn-forråd. Sideløbende med kurset skal følges timer i mundtlige færdigheder, hvor der arbejdes med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Japansk Propædeutik C (Fagelementkode HJAB00661E)

Se grupperum i Absalon

Bestået Japansk propædeutik B
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse