HJAÆ00021U JAP, Japansk propædeutik 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Japanese Propædeutics 2

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Der gennemgås grammatik med analyseteknik og arbejdes med oversættelse, både dansk-japansk og japansk-dansk, og indlæring af flere kinesisk tegn. Desuden videreudvikles de mundtlige færdigheder og udtale.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Japansk Propædeutik 2 (fagelementkode HJAÆ00021E)

Lærebogen er lærebogssystemet Minna no nihongo 2.

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 408,75
  • Forelæsninger
  • 154
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse