HJAÆ00011U  JAP, Japansk propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Asienstudier BA 2015-studieordning

Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Grammatikken gennemgås i de lektioner fra lærebogen, der skal arbejdes med i den pågældende uge, og arbejdes med læsning af ugens lektioner, oversættelse, træning af tegn samt øvelser i anvendelse af de nye grammatiske former i lektionerne. Desuden arbejdes der med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i lektionerne gennemgået i grammatik og øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Japansk Propædeutik 1 (Fagelementkode  HJAÆ00011E)
 

Se grupperummet i Absalon.

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 202,5
  • Forelæsninger
  • 210
  • I alt
  • 412,5