HINB00551U INDI, Det mesoamerikanske kulturområde 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area 2

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Indianske Sprog og Kulturer, 2015

Kursusindhold

Kurset er dels en videre indføring i det mesoamerikanske kulturområdes historie, dels formet som en mere emnemæssig tilgang til området, hvor vi vil se nærmere på enkelte fundsteder og byer, samt emner som boldspillet, religion, krigsførsel, kalendersystemer og skrift.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 2 7,5 ECTS (Fagelementkode HINB00551E)

BA 2015-tilvalgsordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 15 ECTS (Fagelementkode HINB10051E)

Det anbefales tilvalgsstuderende at anskaffe sig Michael D. Coe og Rex Koontz’ Mexico from the Olmecs to the Aztecs (7nde udgave, 2013) før semesterstart  

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forberedelse
  • 168,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25