HINB00391U  INDI, Kulturhistorie og arkæologi I - Skrift og ikonografi i Mesoamerika (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Culture History and Archaeology I - Skrift og ikonografi i Mesoamerika

Uddannelse

BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Kursusindhold

Kurset vil have fokus på skrift og ikonografi i Mesoamerika, herunder hvordan disse forskellige traditioner for skrift og ikonografi forholder sig til hinanden historisk og geografisk. Vi vil se nærmere på hvilke typer indhold der findes i de forskellige skrift- og ikonografitraditioner, samt diskutere forholdet mellem skrift og ikonografi og forholdet mellem skrift og sprog.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kulturhistorie og arkæologi I (fagelementkode HINB00391E)

Artikler mm. som vil være tilgængelige på Absalon

Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5