HIDB00821U INDO, Introduktion til Indologi 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Indologi 2

Uddannelse

Studieordning for asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/sydøstasienstudier eller tibetologi, 2015-ordningen.

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indologi 2007-ordningen

Kursusindhold

De studerende skal studere Indiens historie fra tidligste tid til Indien i dag. Kursuslitteraturen kommer fra videnskabelige introduktionsartikler og monografier. Fokus ligger på Indiens historie, samt dets religiøse, filosofiske og skolastiske traditioner.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Indologi 2 (fagelementkode HIDB00821E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Indologi 2 (fagelementkode HIDB10022E)

Pensum på 450 normalsider denne litteratur skal omfatte flere akademiske og andre genrer og samlet udgøre en introduktion til de vigtigste sider af Indiens historie og dets religiøse, filosofiske og skolastiske tradition samt til buddhismen

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse