HIDÆ00011U INDO, Sanskrit Propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Sanskrit Propaedeutic 1

Uddannelse

Studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010

Kursusindhold

På baggrund af elementære lærebogstekster arbejdes med sanskrit tekstlæsning, grammatik og sproghistorie.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Sanskrit Propædeutik 1 (fagelementkode HIDÆ00011E)

 

En tekst svarende til Lektion 1-20 i Walter H. Maurer: The Sanskrit Language. An Introductory Grammar and Reader, Surrey 1995 samt 150 normalsider oversigtlitteratur om sanskrits sproghistorie

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 506,75
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 618,75