HIAB00742U MIS, Hindi-Dansk-Oversættelse med Grammatik (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hindi Danish Translation with Grammar

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen

Kursusindhold

The students work on and communicate about authentic texts. The focus of the course is on analytical translation methodology.

Målbeskrivelser

2012-ordning:
Sprog 3 (fagelementkode HIAB00741E)

  1. Undervisningsmateriale lægges i grupperummet på Absalon ved semesterstart
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, der bl.a. vil komme
til at arbejde med oversættelse og grammatik i grupper og fremlægge små
hjemmeopgaver
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5