HIAA00004U TORS, Introduktion til akademiske læsefærdigheder og grammatisk terminologi (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to academic reading and basic linguistic analysis

Uddannelse

1.-års (og evt. 2.-års) studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Kursusindhold

Kurset tilbyder gennemgang af og øvelser i nogle basale aspekter af at læse – i ordets konkrete betydning – på en af ToRS’ uddannelser.

Det består af fire blokke:

Uge 36-39: At kende forskel på tekster og hvad de kan bruges til (v. Søren Rantzau)

Uge 40-41, 43-44: Grammatisk terminologi (v. Sandra Lucas)

Uge 45-48: At læse målrettet (v. Veronica Bay)

Uge 49-50: Emner og øvelser ud fra de deltagende studerendes behov (v. Veronica Bay)

Kurset er først og fremmest baseret på øvelser, på basis af introducerende underviseroplæg og de studerendes behov. Eksempelmateriale og oversigter udleveres undervejs. Der er ingen forberedelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet