HIAA00001U TORS, Akademisk skrivekursus: Undersøgelsesdesign og opgaveskrivning (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Academic writing: designing and writing your project

Uddannelse

2., 3. og 4.-års studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Kursusindhold

Bliv bedre til at skrive. Kurset Akademisk Skrivekursus har fokus på den gode skriveproces og den gode formidling. I en vekselvirkning af forelæsninger, seminarer, skriveøvelser og feedback på deltagernes egne opgaver gennemgås struktur, argumentation, stilistik og akademiske konventioner i den akademiske opgave såvel som i populærvidenskabelig, journalistisk formidling.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Forelæsning, seminarer og individuelle opgaver
Ingen kursustilmelding, men man kan tilmelde sig kursets grupperum på www.kunet.dk via ”Absalon”→”Fag”→”Fagkatalog for læreanstalten”
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet