HIAÆ00051U MIS, Hindi propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hindi propaedeutic 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen

Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Hindi propædeutik 1 (fagelementkode HIAÆ00051E)

Lægges i Absalon før semesterstart

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 478,75
  • Forelæsninger
  • 140
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse