HIØÆ00601U SØA, Indonesisk Propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Indonesian Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning

Kursusindhold

This is the first semester of Indonesian. We will teach basic conversation, reading, writing and grammar.

Målbeskrivelser

BA 2015-Studieordning:
Indonesisk propædeutik 1 (fagelementkode HIØÆ00011E)

Wolff, John U., Dede Oetomo and Daniel Fietkewicz. 1992. Beginning Indonesian. Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program.

Discussion, exercises, lecture, group work
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 489,25
  • Forelæsninger
  • 112
  • Vejledning
  • 17
  • I alt
  • 618,25