HHEB01302U  HEB, Medier og populær kultur i Israel (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Media & Popular Culture in Israel

Uddannelse

BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi

Kursusindhold

Modulets primære sigte er yderligere træning af den studerendes aktive sprogfærdighed. De aktive sprogkompetencer udvikles gennem arbejde med kilder fra israelske medier og populærkultur primært på hebraisk, hvorved den studerendes evne til selvstændigt at finde og overskue større mængder hebraisksproget kildemateriale trænes. Målet er den vidende formidling af populærkulturelle og medie bårne problemstillinger i det israelske samfund på hebraisk.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Medier og populærkultur i Israel (Fagelementkode HHEB01301E)

Efter aftale med underviseren. Til eksamen opgiver eksaminanden 50 normalsider hebraisksproget materiale og 1000 normalsider relevant faglitteratur. Pensum fastsættes individuelt.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5