HHEB01261U HEB, Moderne jødiske identiteter (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Jewish Identities

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

BA Tilvalg i Hebraisk, 2007

KA i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Kursusindhold

Kurset sigter mod at forøge den studerendes videnskompetencer og analytiske kompetencer vedrørende moderne jødiske identiteter (Europa, Israel, USA, den Arabiske Verden og Afrika) og metodiske problemstillinger, der knytter sig til eksil/diaspora begreberne, assimilationsbevægelser, integrationspraksisser og jødisk filosofi og ideologiske forandringsprocesser.

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Humanistiske Metoder: http://kurser.ku.dk/course/htor00021u/2015-2016

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne jødiske identiteter (fagelementkode HHEB01261E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødiske identiteter (fagelementkode HHEB10031E)

KA 2008-studieordning:
Religion i Mellemøsten (fagelementkode HMØK03681E)
Emnekursus A (fagelementkode HMØK03711E)
Emnekursus B (fagelementkode HMØK03721E)       
 

En bibliografi og tekster bliver tilgængelige på Absalon

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5