HHEB01231U HEB, Kommunikativt hebraisk 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communicative Hebrew 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

BA tilvalg i Hebraisk, 2007

Kursusindhold

Der arbejdes med både hebraisk grammatik, semantik, syntaks og fonetik samt oversættelsesteknik med henblik på udvikling af den studerendes kommunikative kompetencer i hebraisk, dvs. tale-læse- og skrivefærdigheder. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt hebraisk 2 (fagelementkode HHEB01231E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse, grammatik og pragmatik (fagelementkode HHEB10061E)

Bestået Hebraisk propædeutik A og B
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 219
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 275