HHEB01222U HEB, Mundtlig fremstilling i Hebraisk (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Oral Hebrew Language Proficiency

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

BA 2007-studieordning i Hebraisk, 2007

Kursusindhold

Der arbejdes primært med samtale og mundtlig fremstilling. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Mundtlig fremstilling i Hebraisk (Fagelementkode HHEB01221E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse, grammatik og pragmatik (Fagelementkode HHEB10061E)

Bestået Hebraisk propædeutik A og B
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 109,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 137,5