HHEB01211U HEB, Moderne jødisk historie og samfund (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Jewish History and Society

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007

Kursusindhold

Kurset sigter mod at forøge den studerendes videnskompetencer og analytiske kompetencer vedrørende moderne jødisk historie og samfundsudviklinger. Der fokuseres på forandringer med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige og videnskabsteoretiske begreber som assimilation, sekularisering, kollektive identiteter, etnicitet, konstruktion, historie, nationale identiteter, religiøse bevægelser og diaspora. Periodemæssigt drejer det sig om det 19. og 20. årh. Kurset fokuserer endvidere på Israels historie fra 1948 og til i dag. Særligt zionismen og post-zionismen. Målet med kurset er, at give de studerende analytiske forudsætninger til at undersøge komplekse historiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund (fagelementkode HHEB01211E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund med videnskabsteori (fagelementkode HHEB10021E)

 

Efter aftale med underviseren

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5