HHEB01181U HEB, Kommunikativt hebraisk I (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communcativ 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007
Kursusindhold

Der arbejdes med både hebraisk grammatik, semantik, syntaks og fonetik samt oversættelsesteknik med henblik på udvikling af den studerendes kommunikative kompetencer i hebraisk, dvs. tale-læse- og skrivefærdigheder. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:

Kommunikativt hebraisk I (fagelementkode HHEB01181E) 

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt hebraisk I (fagelementkode HHEB10051E)

Efter aftale med underviseren

Hebraisk propædeutik B
Holdundervisning i dagtimerne
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5