HHEB00571U HEB, Indføring i jødedom og jødiske studier (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Judaism and Jewish Studies

Uddannelse

Studieordning for nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til udvalgte områder indenfor jødedom med vægten lagt på forskellige genrer af jødisk litteratur, blandt andet Tanakh, Mishna, Talmud, Midrash, Kabalah (islamisk mystik). historieværker og dogmatiske værker. Disse tekster vil blive læst i oversættelse til engelsk eller dansk. Endvidere sigter kurset mod en diskussion af hvordan disse tekster er blevet læst og forstået af jødiske studier igennem de seneste hundrede år.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Indføring i jødedom og jødiske studier (FagelementkodeHHEB00571E)

Der udleveres litteraturlister i forbindelse med undervisningen.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25