HHEB00561U HEB, Moderne Israels historie og samfund (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern History of Israel and Society

Uddannelse

Studieordning for nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015-ordningen

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk, 2007

Kursusindhold

Kurset sigter mod at forøge den studerendes videnskompetencer og analytiske kompetencer vedrørende moderne Israels historie og samfundsudviklinger. Der fokuseres på forandringer med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige og videnskabsteoretiske begreber som assimilation, sekularisering, kollektive identiteter, etnicitet, konstruktion, historie, nationale identiteter, religiøse bevægelser og diaspora. Periodemæssigt drejer det sig om dannelsen af de zionistiske bevægelse i det 19 årh. og oprettelsen af staten Israel I 1948. Kurset fokuserer endvidere på Israels historie fra 1948 og til i dag. Særligt zionismen, post-zionismen, etniske og religiøse minoriteter , og politiske partier. Målet med kurset er, at give de studerende analytiske forudsætninger til at undersøge komplekse historiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund (fagelementkode HHEB00561E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund med videnskabsteori (fagelementkode HHEB10021E)

 

Efter aftale med underviseren

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25