HHEÆ00021U HEB, Hebraisk propædeutik 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hebrew propedeutic 2

Uddannelse

Studieordning for nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015-ordningen

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Hebraisk propædeutik 2 (fagelementkode HHEB00551E)
 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5