HHEÆ00011U HEB, Hebraisk Propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hebrew Propædeutics 1

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2015
Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Propædeutik 1 (fagelementkode HHEÆ00011E)

Efter aftale med underviseren

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Dansk og hebraisk sprog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5