HGRB01061U GRÆ, Græsk sprog 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Greek Language 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 eller
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Øvelser i oversættelse til græsk af danske tekster fra forskellige genrer.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: 
Græsk sprog 2 (Fagelementkode HGRB01061E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Skriftlig oversættelse af dansk tekst til græsk (fagelementkode HGRB10081E)

Meddeles senere

Elementær viden om almen grammatik
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse