HGRB00011U  GRÆ, Fortolkninger af osmannertiden i Grækenland i dag (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interpretations of the Ottoman period in Greece today

Uddannelse
Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010

BA-tilvalg i Grækenlandsstudier, 2007

KA i Grækenlandsstudier, 2008
Kursusindhold

På kurset skal vi undersøge hvilken rolle erindringen om det osmanniske imperium spiller i Grækenland i dag. På hvilke måder bliver osmannisk historie og kultur brugt i argumenter om national/kulturel oprindelse og tilhørsforhold? Hvilke fortolkninger af den imperiale arv ses i kunst, kultur, politik, byplanlægning m.m.? Parallelt med forståelsen af den osmanniske fortid som en despotisk, orientalsk, ikke-moderne fortid man definerer sig imod, ses også opblomstring af osmannisk æstetik, nostalgisk dyrkelse af en multikulturel fortid og frygt for ny imperial aggression.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning
Fordybelsesemne eller valgfrit emne (fagelementkode HGRB01011E)
Bachelor-projekt (fagelementkode HGRB01111E)

BA-tilvalg 2007-studieordning:
Grækenland i dag (fagelementkode HGRB10091E)

KA og KA-tilvalg 2008-studieordning:
Græsk kultur og samfund (Fagelementkode HGRK03022E),
Grækenlands historie i mellmøstligt perspektiv (Fagelementkode HGRK03042E)
Grækenlands historie i balkanperspektiv (Fagelementkode HGRK03052E)
Religion i Grækenland i mellmøstligt og balkanperspektiv (Fagelementkode HGRK03102E)
 

Se grupperum i Absalon

Bestået græsk sprog 2 og Grækenlands kultur og samfund samt Øst-og Sydøsteuropas generelle historie og Tors fællesfag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5