HGRÅ01022U  ÅU GRÆ, Græsk propædeutik B (Efterår 15 og Forår 16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Greek Propaedeutics B

Uddannelse

Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Systematisk, teoretisk grammatikindlæring med tilhørende øvelser og lettere tekstlæsning på græsk

Målbeskrivelser

BA 2010 studieordning:
Græsk propædeutik B (Fagelementkode HGRB01021E)

Digitalt tilgængeligt materiale, som stilles til rådighed via KU's virtuelle læringsmiljø; Absalon

Elementært kendskab til almen (men ikke græsk) grammatik (morfologi og syntaks)
Forhåndkundskaber i moderne græsk svarende til studieordningens fagelement XXX: Græsk propædeutik 1 (15 ECTS). Disse forkundskaber dokumenteres via faglig kontakt med den kursusansvarlige, til hvem henvendelse kan rettes mhp. afklaring herom.
Internetbaseret fjernundervisning, suppleret af 1-2 lørdagsseminarer pr. semester
Første lørdagsseminar afholdes på Grækenlandstudiers adresse, den 29. august 2015. Varighed (som er afhængigt af deltagerantal) og klokkeslæt meddeles senere. Øvrige lørdagsseminarer aftales på holdet.

- Kurset gennemføres over to semestre (efterår 2015 – forår 2015)

- Kurset giver - ved beståelse - mulighed for indskrivning på de øvrige fagelementer som tompladsstuderende mhp. gennemførelse af hele BA-uddannelsen i Grækenlandstudier.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0