HFMK03213U  FM, Specialeseminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Thesisseminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Specialet må anses for kandidatstudiets højdepunkt, en mulighed for virkelig at fordybe sig i et emne, man brænder for, på en videnskabelig måde. Et speciale er normeret til et halvt års arbejde, og det kan faktisk godt lade sig gøre. Alligevel er der så mange, som har været væsentlig længere om det, at regeringen har indført den regel, at man skal gøre specialet færdigt på 6 måneder efter det tidspunkt, man officielt starter, og at der skal udfærdiges en kontrakt herom. Dette kan virke som en spændetrøje, og det afviger meget fra tidligere praksis. Men det har dog den fordel, at specialet gøres til et mere afgrænset og struktureret forløb, som kan være en god erfaring med henblik på ens senere arbejde – det er jo helt normalt, at man vil have en afgrænset tid til en bestemt opgave, og specialeskrivningen bliver dermed en mulighed for at træne ens evne til at disponere tid og arbejdsindsats. 
Man kan ikke tidligt nok begynde at tænke over, hvad man kunne finde interessant og udbytterigt at skrive om. Ideen kan f.eks. komme fra et af de kurser, man gennemgår på studiet, og måske ville man ligefrem få lyst til at søge læreren på det pågældende kursus som vejleder. Men det er meget vigtigt, at ideen konkretiseres, at emnet finder en passende afgrænsning, og at der kan formuleres en relevant og holdbar problemstilling. Derefter kommer udvælgelse af genstandsfelt og materialer, analyse og fortolkning, samt præsentation af resultater og perspektiver. 
Kurset er åbent for enhver studerende på kandidatuddannelsen, som er gået i gang med sine specialeovervejelser. Det vil lægge hovedvægten på processen og udnytte mulighederne for at afprøve hypoteser, belæg og resultater på de medstuderende. Hertil kommer læreroplæg og bidrag fra gæsteundervisere. Der vil bl.a. være fokus på de konkrete udfordringer, som man kommer ud for, når mere abstrakte metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger skal udkrystallisere sig i konkrete analyser: Hvilke emner egner sig overhovedet til videnskabelig analyse? Hvordan omsætter man gode, men vage idéer til præcise analytiske problemstillinger? Og hvilke slags konklusioner kan man drage ud fra hvilke materialer, belæg og teorier (og hvilke ikke)?

 

 

 

Holdundervisning
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • I alt
  • 12