HFMK03122U  FM, Seminar: Projektorienteret forløb

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Internship, Film and Media Studies

Uddannelse

BA-tilvalg eller Kandidat i Film og Medievidenskab

Kursusindhold

Målet med praktikforløbet er, at den studerende: 
- sætter sin faglighed i spil i en erhvervsrelateret sammenhæng
- reflekterer over praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt praktikantens egen rolle og praktikarbejde 
- reflekterer over eget personligt og fagligt udbytte.

Gennem et konkret praktikophold vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt inden for dit faglige område. Under praktikopholdet vil du varetage arbejdsopgaver af relevans for film- og/eller medievidenskab, og derved få en praktisk erfaring med emnefeltet.
I praktikrapporten skal du beskrive dine arbejdsopgaver, praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt dit eget udbytte. Til den efterfølgende mundtlige eksamen vil du skulle besvare ét af flere eksamensspørgsmål relateret til din praktik og dine arbejdsopgaver.
Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://intranet.ku.dk/filmogmedievidenskab_ka/jobogkarriere/projektorienteretforloeb/kontraktprojektorienteretforloeb/Sider/default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar påmef_praktik@hum.ku.dk

Målbeskrivelser

Enkeltstående tilvalg i Film- og Medievidenskab 2007, BA:
Valgfrit emne 15A: HFMB10251E 

Bunden mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale

Film- og medievidenskab 2013, KA:
Projektorienteret forløb: HFMK03121E

Samundervisning med BA-tilvalg og KA
Kurset kan kun følges af studerende fra:
Film- og medievidenskab
Kommunikation & it
Retorik

Praktikkontrakten skal være underskrevet og afleveret senest 15. august. Den skal sendes til praktik.mef@hum.ku.dk

Praktikkontrakten kan findes her: https:/​/​intranet.ku.dk/​filmogmedievidenskab_ba/​jobogkarriere/​praktik/​praktikkontrakt/​Sider/​default.aspx

Tilvalget kan ikke kombineres med valgfrie emner på Film- og Medievidenskab.
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • Vejledning
  • 1,5
  • I alt
  • 10,5